Documents footer

For a complete design, our application allows you to set a footer for your documents.

You can set the footer taking following actions: first, go to ‘Configurations’

Then ‘Document layout’

And the last step is to check the box indicated by the arrow in the image below, and then make the selection of the desired fields.

For example, I have selected Company name, Tax Payer’s Registration Number, Company ID, Phone, Company e-mail and Website.

After the settings are done, the invoice footer looks like in the picture below.

You can also select the seller and buyer information that will appear on the invoice by following the steps here.

Document layout settings

It may have sometimes been necessary to exclude certain information from the invoice, but the application did not allow this. Now, from ‘Configurations’, then ‘Document layout’, you can select or deselect the fields that will appear on the invoice.

All the action takes place in ‘Layout documents’, using the arrows on the yellow background. The selected fields appear on the right.

The first selection is made on the seller data (where you can select by clicking ‘+’, a slogan, logo, or facebook page),

then the buyer data.

If you do not select any attribute the default configuration will apply when rendering the seller company data, or buyer data, by case.

If you want to set up a footer for your documents, click here.

Do not forget to save!

Notă de subsol documente

Pentru un design complet, prin aplicația noastră poți seta notă de subsol pentru documentele tale.

Setarea se face accesând ‘Configurări’

Apoi ‘Layout documente’

Iar ultimul pas este să bifezi căsuța indicată cu săgeată în imaginea de mai jos, după care faci selecția câmpurilor dorite.

De exemplu, eu am selectat Numele firmei, Cod de identificare fiscală, Adresa, Telefon , Adresa de e-mail a firmei și Site.

După setarea de mai sus, subsolul facturii arată precum în imaginea de mai jos.

Poți de asemenea selecta informațiile despre vânzător si cumpărător care vor apărea pe factură urmand pașii de aici.

Setare layout documente

Poate că uneori a fost necesar să excluzi anumite informații din factură, dar aplicația nu permitea asta. Acum, din ‘Configurări’, apoi ‘Layout documente’, ai posibilitatea de a selecta sau deselecta câmpurile care vor apărea pe factură.

Toată acțiunea se petrece în ‘Layout documente’, folosind săgețile de pe fundalul galben. Câmpurile selectate apar în dreapta.

Prima selecție se face asupra datelor vânzătorului (unde poți selecta dând click pt ‘+’, un slogan, logo, sau pagină de facebook),

apoi a datelor cumpărătorului.

Dacă nu selectezi nici un câmp, se vor aplica setările implicite la datelor clientului.

Dacă dorești setarea unui footer pentru documentele tale, click aici.

Nu uita să salvezi!

Documents footer

For a complete design, our application allows you to set a footer for your documents.

You can set the footer taking following actions: first, go to ‘Configurations’

Then ‘Document layout’

And the last step is to check the box indicated by the arrow in the image below, and then make the selection of the desired fields.

For example, I have selected Company name, Tax Payer’s Registration Number, Company ID, Phone, Company e-mail and Website.

After the settings are done, the invoice footer looks like in the picture below.

You can also select the seller and buyer information that will appear on the invoice by following the steps here.